Polityka prywatności

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Polityka prywatności serwisu www.transsyberyjska.pl („Serwis”) obowiązująca od dnia 25 maja 2018 r.

I. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług pośrednictwa wizowego, zakupu ubezpieczeń turystycznych, dokonywania rezerwacji hotelowych lub zakupu biletów lotniczych poprzez Serwis.

II. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Aina Travel sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-710), przy ul. Ślusarskiej 6/4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000289903, NIP: 6762359257, Regon: 120556842, tel. +48 12 422 22 09, e-mail: bok@aina.pl. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Chrzanowska, e-mail: a.chrzanowska@rpac.pl

III. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych.

IV. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

V. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”],
c poprzez narzędzia marketingowe, takie jak Facebook Pixel, Google AdWords [patrz polityka plików „cookies”]

VI. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

VII. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu obsługi procesu wizowego, zawarcia umowy ubezpieczenia, dokonania rezerwacji hotelowej lub zakupu biletu lotniczego oraz wystawienia faktury, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych także w celu prezentowania aktualnej oferty i programów promocyjnych Serwisu oraz Aina Travel.

VIII. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione nieuprawnionym osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przekazywane są jedynie w formie wniosku wizowego do właściwych urzędów konsularnych, wraz z niezbędnymi dokumentami w celu realizacji procesu wizowego, do właściwych ubezpieczycieli w celu wystawienia polisy ubezpieczeniowej, hotelu lub systemu rezerwacyjnego w celu dokonania rezerwacji noclegu oraz linii lotniczych celem zakupu biletu. W razie konieczności korzystania przez Aina Travel z usług podwykonawców, Państwa dane przekazywane będą także tym podwykonawcom wyłącznie w celu wykonania usługi. Państwa dane mogą być przekazywane do podwykonawców z państw trzecich, do których wiza ma być wydana lub za pośrednictwem których będzie wykonywana inna usługa.

IX. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu usługi. W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych do czasu odwołania zgody na przetwarzanie w tym celu.

X. Osobie fizycznej która przekazała dane osobowe w formularzu wniosku wizowego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

XI. Osobie fizycznej której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia ogólnego (RODO).

XII. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie wykonania usługi przez Aina Travel. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne i niezależne od świadczonej usługi.

XIII. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

XIV. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.XV. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Bilety na Kolej Transsyberyjską

Jak podróżować koleją Transsyberyjską i jaką wybrać klasę w pociągu? Kiedy najkorzystniej kupić bilet oraz jak przewozić zwierzaki? – zgłębiamy istotne kwestie podróżowania koleją.